2008. K10 er kommet. Dommertårn bygd. Jordhaugen på toppen av K 15 er borte. Tilløpet i K65 er påbygd en lengde på 5 m.