2017. Arbeider med heistraseen. Mye berg måtte sprenges bort for å få rett profil.