Ivar og Odd flankerer ordføreren etter markeringa av avsluttet arbeid med permanent ombygging etter en periode med provisorier.