2014. Vantet i K65 er kommet. Alle seks bakkene er i drift. Trapp i K15 og K25 bygd. Tilløpet i K65 er forlenget ytterligere 5 m. Varmebu er bygget i K65, flere trapper er kommet opp i småbakkene og langs tilløpet i K27. Tilløpene i de tre minste bakkene er klargjort for sommerhopping. Profilen i de to minste bakkene er modernisert. i Nedre del av k65 ble det lagt på 1,80 meter på det meste. Heistraseen grovplanert og Heien montert. Flomlyset er på plass. Styreskinnen for snømalen er nå stålrør.