Desember 2012. Tilløpet i K25 er halvferdig. Vantet i K65 ikke bygd ennå.