Nye K25 under bygging

Nytt fartstårn bygges, kulen bygges opp med trekonstruksjoner, og rammeverket under plastdekket er snart fullført.

 

Historikk

I 1925 ble hoppbakken oppdaget i Skjærhaugen, og det ble i et par år hoppet over snøhopp og med naturlig tilløp. Det ble skaffet penger til sprenging, og berg ble sprengt bort nederst i tilløpet og det ble bygd steinhopp. Samtidig ble et mindre fartstilbygg laget. I 1928 ble det bygd et større fartstilbygg, og unnarennet ble planert. Fra da og til 1970 var bakken uforandret. Bakkerekorden på 45,5 m ble satt av Arne Sæther, Tromsø i 1938, og den sto til 1970. I 1970 startet ombygging av bakken etter initiativ fra Sverre Stenersen, som da var idrettskonsulent. Ingeniørkompaniet på Skjold sto for mesteparten av arbeidet. Under Hovedlandsrennet for Nord-Norge i 1972 satte Tom Sandberg bakkerekord på 57,5 m. Bakken fikk flomlys, og det var stor aktivitet i bakken. På denne tida fostret Øverbygd mange dyktige hoppere og kombinertløpere. Her kan nevnes Pål Nerdrum, brødrene Svein og Magnus Haug og Fetteren Leif Haug. Under trening ble det flere ganger hoppet over 60 m. Bakken fungerte slik til 1985. Da hadde aktiviteten dabbet av, og trekonstruksjonene begynte å råtne og utgjorde en risiko. Bakken ble beordret revet, og den grodde snart igjen.

I 2004 besøkte Ivar Solberg bakken, og så at med enkle midler kunne bakken settes såpass i stand at den kunne brukes igjen. Planen var å rydde skog og bygge et fartsstilas og hopp. Vinteren 2005 ble det arrangert hoppskole i en liten kneik like ved, og mange unger dukket opp. Ideen om å bygge småbakker vokste fram, og nå tullet det på seg med utvidelse av planene. Vinteren 2006 kunne vi arrangere det første kretsrennet, og det ble hoppet i tre bakker, K15, K40 og K60. farten i den største bakken ver alt for liten, og forlengelse av tilløpet ble utført med ei ny stolperad og 5 m lengre bro. Samtidig ble K10 bygget. Nå gjensto en bakke som kunne tette gapet mellom K15 og K40, og i 2012 sto K25 klar. Det ble også bygget en begynnerbakke på K5. Parallelt med bygging av bakkene vokste klubbhuset fram. Det startet med to Moelvenbrakker som rommet garderobe, kontor og et oppholdsrom. Senere skaffet vi to nye brakker, og kunne innrede kjøkken og få et stort kafelokale, i tillegg til to nye garderober og materialrom. Spillemidler kom endelig på kontoen i 2014, og heis og flomlys kom på plass. Siste ervervelser er tråkkemaskin, som vi fikk i bakken i 2017, finansiert med kronerulling, sponsing og privat lån.

Pr juli 2018 er det lagt ned vel 8000 dugnadstimer i anlegget. Da er snøarbeid ikke tatt med.

I mars 2020 kom den fantastiske meldinga fra OlavThonstiftelsen at vi ble tildelt kr 500 000,- til opprusting av anlegget. Sommeren og høsten 2020 har gått med til dette. K25 er revet, og ny bakke er bygd med sikte på helårs hopping. Bakken er ferdig bygget, bare plastdekket i unnarennet og porselenssporet er ennå ikke montert. I tillegg er det bygget et helt nytt sanitærbygg, med handicaptoalett, dusj og urinal. Trapp og vant langs K40 er også bygd, og heistraseen er korrigert til ønsket profil. Arbeidet med å bygge om K5, K10 og K15 til helårshopping er også påbegynt. 

20. september 2021 kunne vi innvie K25 som plastbakke, Plast i K5, K11 og K14 måtte vente til 2022. Sommeren og høsten 2022 ble det arbeidet iherdig med småbakkene, og 13. oktober kunne varaordfører Martin Nymo klippe snora til småbakkene. Alle de fire plastbakkene ble prøvehoppet, og alt fungerte som det skulle. 

Kort presentasjoen

Første dugnadsdag. Fra venstre Laila, Adrian, Tommy, Ivar, Gunnar og Hjalmar

Øverbygdhopp er en skiklubb som har som hovedmålsetting å bidra til økt rekruttering til hopp og kombinert. Klubben har siden 2004 bygd opp et komplett rekrutteringsanlegg med 6 hoppbakker fra 5 til 70 m, hvorav K5, K11, K14 og K25 er med plast for sommerhopping, langrennløype på 1,8 km, akebakke, klubbhus med oppholdsrom, kjøkken, to garderober, toalett med dusj, skistall, scootergarasje, dommertårn og varmebu. Anlegget har flomlys og heis. Klubben tar også mål av seg til å tilrettelegge anlegget for aktiviteter for alle lag av bygdas befolkning, inkludert barnehage, skoler, eldresenter og familier. Bocciabane er bygget, og familiedager søkes arrangert både sommer og vinter.

Utleie av klubbhuset

Vi har lagt til rette for utleie av klubbhuset til laksefiskere, jegere og andre, og kan tilby senger til 5 personer med mulighet for ekstra madrass. Huset har oppholdsrom med TV, velutstyrt kjøkken, ett enkeltrom og to rom med to senger. Dusj og toalett. Utendørs fins bålpanne med ved og benker.

Husregler og andre retningslinjer på vedlagte dokument.

HUSREGLER FOR LEIETAKERE

1)    Bruk av utesko anbefales ikke innendørs

2)    Store hunder bør holdes utendørs

3)    Røyking er ikke tillatt innendørs

4)    Brukte rom skal rengjøres før utsjekking

5)    Bålpannen renses og kull og aske tømmes i skogen

6)    Nøklene legges på anvist sted ved fravær og utsjekking

7)     Rengjøring: Golv vaskes. Vinduskarmer, hyller, benker, servant, toalettsete, bord og stoler som har vært i bruk vaskes. Dynetrekk, putevar og laken tas av og sammen med brukte handduker legges det på golvet ved brukte senger.

 

 

oo0O0oo

Priser:
Kr 200,- pr natt pr hode. Tillegg for sengetøy kr 100,- pr hode.
.

For familier og leie over ei uke kan totalpris diskuteres.


Henv. til Ivar Solberg tel 413 35 291 ivaresolberg@gmail.com

Beliggenhet ca 4 km fra Øverbygd sentrum retning Rundhaug. Ta av til venstre etter ca 2 km, over brua ved Skjeggesnes, ta så til venstre, Skjærhaugvegen, ca 1,5 km. Man ser hoppbakkeanlegget fra Øverbygd sentrum. Lakseparseller kan leies av private nær ved.